DOKUMENTY

Potrebné dokumenty a tlačivá do autoškoly.

autoskola-kroslak-prihlaska-do-kurzu

Žiadosť o udelenie VO tlačiť OBOJSTRANNE na jednu A4

ziadost_autoskola_kroslak-210x300

Žiadosť o udelenie VO

tlacivo_autoskola_kroslak-210x300

Psychologické vyšetrenie

vzor1_autoskola_kroslak-210x300

Vzor „B“ 1.časť

vzor2_autoskola_kroslak-210x300

Vzor „B“ 2.časť